top of page

Drog och Mobbingpolicy

Mobbing och drogpolicy OK Gisle

 

Beslutad av styrelsen 2017 och antagen på årsmötet 2022-03-02.

 

OK Gisle är en orienteringsklubb i Gislaveds kommun. Föreningen har sedan länge arbetat för en drogfri idrott och att vara en klubb för alla.

 

Klubben ställer sig bakom Gislaveds kommuns definition av drog och mobbing:

 

”Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat.

Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen blir utsatt för kränkande ord eller handling, från en eller flera personer.”

 

Styrelsen har ett särskilt ansvar att agera och tillrättavisa vid misstanke om mobbing eller droganvändning i samband med klubbens verksamhet. Om medlemmar uppmärksammar att mobbing, doping och droganvändning förekommer ska styrelsen meddelas.

 

 

 OK Gisle verkar för:

 

  • en ren idrott som är fri från doping och droger

 

  • en verksamhet där alla deltar utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner.

      Alla skall ha möjlighet delta i klubbens verksamhet utifrån egna förutsättningar och behov utan att favorisering            eller toppning förekommer             

                                                                

  • vuxna som är föredömen för ungdomar

 

  • att ingen alkohol förekommer i samband med träningsläger och tävling

 

  • att ingen alkohol/droger serveras av klubben

 

 

Mobbing- och drogpolicyn ska aktualiseras och antas vid varje årsmöte. Policyn ska tas upp med barn, ungdomar och vuxna vid terminsstart.

bottom of page