top of page

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2023

Ungdomar (till och med 20 år)      200kr

Vuxna                                           350kr

Familj (inkl hemmavarande barn   600kr

Stödjande medlem                         200 kr    (avser medlem som inte deltar i klubbens verksamhet)

Medlemsavgiften betalas in på vårt bankgiro 5353-3824, skriv ditt namn som meddelande

Välkomna som medlemmar i OK Gisle

bottom of page